Sikke en dyb titel. Faglighedens pris…. Pointen med indlægget er, at fortælle om de kompetencer som måske er kommet i anden række, efter at fagligheden er blevet styrket i fagene. Jeg er personligt glad for fagligheden – Elsker at undervise i eksempelvis historie med et højt fagligt niveau. Der er bare også nogle udfordringer.

Gruppearbejde er noget der praktiseres meget i undervisningen rundt om i folkeskolen. Det er en arbejdsform man skulle mene eleverne var enormt kendte og trygge i. Ikke desto mindre oplever alle lærere gruppesammensætninger som ikke fungerer og hvor meget af den tid, man kunne bruge på faglig vejledning går til konfliktløsning fordi “Hun skriver ikke nok!” eller “Han skulle have lavet det derhjemme”. Gruppearbejde er altså en udfordring i nogle situationer, til trods for, at eleverne arbejder med det på jævnlig basis.

Kommunikation er central i undervisningen – dels for at modtage undervisningen uden misforståelser og dels i de førnævnte grupper. Samarbejde kan også fordres af en klar rollefordeling. Cooperative Learning er jo en populær læringsform. Blandt andet fordi mange af principperne bygger på en form for rollefordeling, som roterer, så alle eleverne finder deres hylde. Når der ikke bruges Cooperative Learning, er vores (vi lærere) opgaver simpelthen ikke klare nok ift fordeling af roller. HELE gruppen får en opgave og HELE gruppen er ansvarlig for HELE opgaven. På den baggrund ender det som så mange gange, når flere har ansvar for noget – ingen tager ansvaret, eller en bærer hele byrden.

Det er her at GAMING kan bruges til noget fornuftigt, da det kan fordre samarbejde, kommunikation og en klar rollefordeling. For at sætte det på spidsen vil jeg bruger Overcooked som eksempel.

Der er her tale om et spil, hvor man skal lave mad i et vist tempo, for at sørge for tilfredshed, så “Løgland” med “Løgkongen”  som leder fortsat kan bestå. Selve narrativen er ikke vigtig, men formålet med spillet er. Man spiller i grupper á 4 og skal løse opgaven sammen. Indlægget om Overcooked og videoen på YouTube sætter konceptet bag spillet ret tydeligt op.

For at klare sig godt, så er det helt centralt, at man bruger kommunikation, så alle er klar over hvad alle laver. Rollefordelingen er fra start vigtigt, for at sikre, at alle ved hvad de skal lave og slutteligt skulle det altså gerne resultere i et tydeligt samarbejde, mellem eleverne.

Så lad os få de her basale kompetencer tilbage i den danske folkeskole. For helt ærligt, så er det vigtigere at eleverne kan samarbejde, når de kommer videre, end det er at kende den præcise dato for Stormen på Bastillen.

Helt konkret, bør man lave workshops, hvor man eksempelvis bruger computerspil en hel dag. Man sammensætter nogle grupper og bytter rundt, så alle får en fornemmelse for hinanden. Inden hver større opgave, baseret på gruppearbejde – værende projekt, eller lignende, kan man så passende lige tage en opfrisker på samarbejdet med sådan en workshop.

Sæt det ind i understøttende undervisning. Hiv nogle af fagtimerne til det. Brug tid, for at spare tid.

God fornøjelse med samarbejdet gennem computerspil!