Begrebet findes. Understøttende undervisning. Mange steder er det erstattet af tolærerordning, projektforberedelse eller andre gode tiltag, men GAMING as in LEARNING kunne være et godt alternativ.

Hvorfor? Fordi princippet med computerspil i undervisningen kan gavne kreativitet, kommunikation og samarbejde – det som eleverne i virkeligheden bruger meget energi på at oplære i de øvrige fag. I virkeligheden kan understøttende undervisning – selvom det potentielt koster fagtimer være med til at spare tid i fagtimerne.

Hvordan skal man så gøre? For brug af computerspil, er ikke altid noget man bare lige kan flette ind i et kvarter i slutningen af timen.
Der er flere modeller at arbejde udfra og de kræver næsten allesammen, at man er på en skole, hvor der er rammerne til at tænke lidt ud af boksen – så rammerne til at være væk fra rammerne…!?.

GAMINGworkshops

Modellen med GAMINGworkshops forudsætter nogle timer. Det forudsætter, at der er en lærer på skolen, som har fået nogle timer til, at afholde nogle workshops i løbet af året. Disse workshops skal vare en skoledag og derfor skal denne lærer altså friholdes fra skemaet de pågældende dage.

Nedenstående eksempel er tænkt på en større skole, med 6 udskolingsklasser, som alle skal deles i to ift den ene af disse workshops. Eleverne som ikke er til workshop, laver derfor ikke klassebetinget arbejde. Det kan være grammatik, individuelle matematikopgaver, eller projektforberedelse i allerede definerede eller individuelle grupper.

Klasserne er tiltænkt to forskellige workshops i skoleåret. Den første workshop har titlen samarbejde. Her deles eleverne i grupper af 3-4 spillere og skal sammen spille 2-3 cooperative PvE spil. Det kan være Alien Swarm, Torchlight 2, Overcooked, osv. Eleverne skal træne kommunikation, rollefordeling og samarbejde. Det løber af stablen således:

Mandag uge 43 – Workshop, GAMING, 7A (hold 1) – Samarbejde (kl 8-15)
Mandag uge 44 – Workshop, GAMING, 7A (hold 2) – Samarbejde (kl 8-15)

Mandag uge 46 – Workshop, GAMING, 7B (hold 1) – Samarbejde (kl 8-15)
Mandag uge 47 – Workshop, GAMING, 7B (hold 2) – Samarbejde (kl 8-15)
osv…..

For 6 udskolingsklasser, vil denne workshop altså koste en lærer i 12 dage á 7 undervisningstimer, med 60 minutter moduler – 84 timer.

Den anden workshop eleverne skal til hedder “Historiske spil” og beror sig på, at eleverne skal igennem en række forskellige historiske spil, som alle skal styrke deres indgangsvinkel til historie. Det kan være Assassin’s Creed, Company of Heroes, Beholder, osv. Vælg 3-4 stykker, eventuelt flere. Alle behøver ikke spille det samme.

Denne workshop kan godt klares af en enkelt turnus med et stort hold – medmindre klasserne er abnormt store. Årsagen ligger i, at der ikke behøver være en 1 til 1 fordeling mellem spilleenheder og elever. Den skal løbe af stablen på samme måde som den anden:

Mandag uge 6 – Workshop, GAMING, 7A – Historiske spil (kl 8-15)
Mandag uge 7 – Workshop, GAMING, 7B – Historiske spil (kl 8-15)
osv…..

Det vil koste en lærer 42 timer. Vi ender på i alt 126 undervisningstimer som skal lægges i projektet med to workshops.

Tilbudsfag

På Østermarkskolen, hvor jeg er ansat, opererer vi med noget som vi kalder Tilbudsfag. Jeg har haft det siden jeg blev ansat og i perioden har jeg undervist i både Innovation, IT og sågar noget billedkunstlignende. I skoleåret 2016/17 er der tre hold: DiscGolf, Strategiske Spil i skolen (Bridge) og IT. Der har været mange samtaler om, hvad det skal hedde. Altså overordnet. For princippet er, at alle eleverne skal igennem alle tre forløb.

Vi har delt de tre 7. klasser om i 3 hold, som ikke er betinget af deres klasse. De roterer så hold efter cirka 13 skoleuger. De der starter hos mig, ryger til Bridge, bridge til DiscGolf, osv. På den måde kommer alle elever igennem. Det er et fag med 2 ugentlige timer – Vi opererer med 60 minutters lektioner, så det er faktisk timer.

Som du allerede nu har gættet, så er det selvfølgelig her, hvor GAMING as in LEARNING kan spille en rolle. Hvorfor ikke inkludere det som et af holdende? Med 26 timer, kan man i høj grad træne spil med samarbejde for øje, kommunikation, eller nogle af de andre kompetencer, som ikke nødvendigvis er betinget af et fag. Det kan oså være at introducere eleverne for RTS-genren for, at de kan lære overblikket og lære at tænke resultatorienteret. Med 26 timer, skal man selvfølgelig ikke gabe for højt. 1, max 2 spil vil være, at foretrække i den sammenhæng.

Faglig Fordybelse

Siden folkeskolereformen var en realitet, blev lektiecafé også et begreb. Den nu obligatoriske lektiecafé, skal hjælpe eleverne med, at komme af med så mange lektier som muligt – særligt af dem som kræver voksenhjælp.

Nogle steder – blandt andet hvor jeg arbejder – findes der også et udbud af værksteder i disse timer. Her kan eleverne melde sig på, hvis de har områder, hvor de gerne vil fordybe sig. Det kan være i fysik, hvor de får muligheden for at nørde med nogle ting lidt udenfor pensum. Det kan være et grammatikkursus i tysk, eller måske begynderfransk. Altsammen noget, som de er nysgerrige på.

Her er GAMING as in LEARNING også relevant. Faktisk er det sådan det kører i skrivende stund. Det virker! Eleverne har selv valgt det, hvilket selvfølgelig gør undervisningen til en leg (Sådan da). PT er det kun en enkelt time om ugen, så det begrænser også holdet ret meget.

Som et etableret værksted under dette koncept, med en ugentlig time, vil og bør fokus være på samarbejdsspil, som før nævnt. Lad eleverne sidde sammen i spil som Alien Swarm, Torchlight II, Overcooked, Guild Wars, osv. Hver time bør have et nyt fokusområde – Kommunikation er et relevant.

Med en ugentlig time, har vi 40 timer til en lærer med styr på sagerne. Alle tre i kombination koster din ledelse 192 timer. Men så er du også veletableret. Oveni hatten bruger du naturligvis også computerspil som grundlag for din matematik og danskundervisning? – Det kommer der mere om på bloggen snart!

God fornøjelse til mødet hos din leder.

Advertisements