Et undervisningsforløb jeg har kokkereret (See what I did there?) på længe! I dag skal det være – GAMING as in LEARNING har nemlig fået de første 4 konsoller og er nu klar til at have 16 kokke i gang simultant!

Hvad kan spillet? Det kan lære samarbejde! Det har jeg lavet et undervisningsforløb på, som ikke skal fylde ret meget rent timemæssigt. Det skønne er også, at forløbet kan bruges i eksempelvis lektiecafé, klassens tid, kontaktgruppetid, når vikaren er i klassen, temadage, m.v. – Det har ikke hjemme i noget bestemt fag.

overcooked

Introduktion
Overcooked er et skønt lille spil, som ikke stikker særlig dybt i budgettet.

Kort fortalt tager spilleren rollen som en kok, som nu har til opgave at forberede måltider med hvad dertil hører: finde ingredienser, forberede dem, tilberede dem, servere dem og naturligvis rydde op efter sig. Alt dette resulterer i færdige serveringer, som man skal have så mange af som overhovedet muligt. Hver succesfuld servering resulterer i point, og disse point udløser stjerner. Hver bane kan give op til 3 stjerner – hvilket naturligvis er målet. Hver bane er forskellig, både ift. retten, som skal serveres, men også ift. køkkenlayout. I visse baner bevæger køkkenet sig, eller ændrer sig undervejs. Det skal man naturligvis tage højde for.

Spillet bygger i høj grad på samarbejde, rollefordeling og kommunikation. Jeg foreslår derfor, at du benytter spillet i forbindelse med en form for gruppearbejde – projekt, miniprojekt, større gruppeopgave, m.v.
Det kan reelt bruges på alle klassetrin, men hører sig bedst til fra 5.

Spillet er designet som et lokal coop spil for op til 4 spillere pr. enhed.

Overcooked kan købes både til Xbox One, PS4 og på PC via Steam. – I skrivende stund for lige over 100kr.

overcookedannouncementtrailerign-1456764960026_1280w

Før du begynder
Spillet er som nævnt baseret på samarbejde, og spillerne skal inddeles i grupper à 4. Kan det ikke lade sig gøre, ift. dit elevtal, gå ikke ned på grupper mindre end 3. Grupperne fordeler du blandet, både ift. køn, erfaring ift. computerspil, evner indenfor samarbejde og tilgang til opgaver. Du får chancen for at lave nye grupper igen i løbet af forløbet.

1. del – K.A.O.S
Lad grupperne starte spillet op og køre første bane, som er introduktionsbanen. Her skal de lige samle sig – formålet med banen er nemlig at fejle. Når eleverne er samlet, monteres alle elever med hver sit headset – uden tændt mikrofon – og så skal de første tre baner spilles. Det er vigtigt, at der INGEN kommunikation overhovedet er. Det vil med al sandsynlighed ende i kaos – helt bevidst.

2. del – Uorganiseret kommunikation
Nu er det tid til, at eleverne snakker sammen. Hvordan eleverne snakker sammen i gruppen, er i denne omgang ikke relevant. Kommunikationen er bare “åbnet”. Lad eleverne starte med at spille de første tre baner for at se, om de forbedrer deres resultat. Herefter skal de spille yderligere 3 baner.

3. del – Rollefordelt kommunikation
Nu skal én fra gruppen tage styringen – denne “kasket” skal gå på tur. Rollen som leder betyder, at lederen bestemmer, hvem der laver hvad og at kun lederen må have kommunikation – de øvrige deltagere må kun svare med “modtaget” eller “O.K”, samt “Bøf klar”, “Salat klar” osv.

Opgaven går nu på at vælge den næste bane (Bane 7) og spille denne igennem 1 gang pr. spiller (så optimalt 4 gange). Herefter skal eleverne vurdere, hvem der umiddelbart klarede opgaven bedst – dvs. hvem der havde bedste resultat, dog med baneerfaring taget i betragtning. Denne får nu permanent kasketten og bane 4-6 spilles igennem også.

4. del – Brainstorm
Gruppen har nu til opgave kort at brainstorme – 5-10 minutter – på, hvordan det kan komme til at fungere bedre. Hvordan de kan nå de famøse 3 stjerner. Det leder flydende over i 5. del.

5. del – MASTERCHEF
Gruppen har nu en ret god fornemmelse af, hvad der virker og hvad der ikke gør – de er klar på, hvordan de individuelt bedst løser opgaven. Kan man eksempelvis klare mere end en ting? Skal man helst kun koncentrere sig om at flytte ting? Hvordan arbejder man bedst? Kan man bedst lide at bestemme eller blive bestemt over? Det er nu tid til at udføre missionerne, hvor man har den faste og optimale rollefordeling på plads. Lad eleverne spille løs, men stil krav – spillet handler udelukkende om optimalt samarbejde, og sidder det i skabet er der 3 stjerner i vente for alle elever.

6. del – MASTERCHEF Refined
En Thomas Castberg bliver man nok først, når man får tilpasset rollefordelingen – det fantastiske er, at man i Overcooked ikke behøver at kunne stege en bøf eller lave suppe, men man skal kunne identificere egne og andres kompetencer. Lad derfor eleverne arbejde med hele tiden at forbedre grupperne. Herfra handler det om at nå til vejs ende i spillet med fuldt hus ift. stjernerne.

7. del – Ny sæson
For at det skal fungere rigtig godt, bør det hænge sammen med en form for gruppearbejde i den daglige skolegang – som skrevet i introduktionen. Eleverne arbejder som bekendt næppe i den samme gruppe et helt år igennem, hvorfor det er oplagt at starte fra del 4 med nye gruppekonstallationer.

8. del – Det videre arbejde
Alt det, som har virket for eleverne, skal de skrive ned og tage med sig ud i gruppearbejdet. Lav derfor en fælles opsamling, hvor du får eleverne til at nævne, hvad der har virket, hvad der ikke har virket, hvilke grupper som har fungeret bedst osv. Formålet er at gøre eleverne bevidste, så de har chancen for at bruge det i det gruppearbejde,I i forvejen arbejder med.

Rigtig god fornøjelse – og lad mig endelig høre i kommentarfeltet eller på Facebook, hvordan det går for DIG!

overcooked-screenshots-09-ps4-us-02aug16