Det er nævnt et par gange – Spil til brug i historieundervisningen. Det her er nogle nanostørrelseopgaver som i virkeligheden kan bruges på rigtig rigtig mange spil.

Det hedder Reality Check og er lige præcis hvad det handler om. Det handler om, at eleverne skal blive i stand til, at identificere ligheder og forskelle fra spillet til virkeligheden. Det behøver ikke nødvendigvis være historiske spil, det kan være strategispil uden en tydelig historisk ramme (Settlers, eks.), det kan være mytologiske spil, som tager sig af noget religiøst (God of War, Black & White), men det kan også være simulatorspil (Cities: Skyline, SimCity, The Sims, osv).

Reality Check er ment som en lille forret. Det er opgaven som skal motivere nogle af eleverne til at dykke dybere i det faktuelle stof – det de rent faktisk skal lære.

Læringsmål: 

  • Eleven skal stifte bekendtskab til et givent emne (Emne for spillet)
  • Eleven skal kunne identificere klare handlingstræk i spillet
  • Eleven skal udvikle sin evne til, at perspektivere til andet materiale

Fremgangsmetoden for forløbet er som følger:

1. del – Introduction
Benyt som udgangspunkt 1 lektion med fællesspil. Start spillet fra lærerenheden der er koblet til projektoren i klasseværelset.
Det er vigtigt, at der startes et nyt spil, så eleverne føler sig trygge, når de selv skal igang.

2.del – Game Now
Her skal eleverne selv i gang. Eleverne bør arbejde 2 på 1. Altså 2 elever på 1 enhed, eller 2 elever om samme opgave – alt efter hvor mange ressourcer du har til rådighed.
Hold denne del kort, jeg foreslår en enkelt lektion, inklusiv opgave:

  • Sæt nu spillet på pause. Snak i jeres to-mandsgruppe hvad spillet handler om og om I tror det er rigtigt, delvist rigtigt, eller ren fiktion.

3. del – Game On
Eleverne fortsætter det gode arbejde med spillet. Hvis de spiller 2 på en enhed, skal de skiftes hvert kvarter/halve time, alt efter spillet. Ved nogle spil passer det måske bedre med kapitler. Fx God of War og Uncharted. Denne del skal være hoveddelen i forløbet og bør derfor vare 2-3 lektioner. Undervejs skal de nedfælde notater om personer de møder, begivenheder de deltager i, samt særlige elementer de genkender. Deres opgaveformulering vil lyde:

  • Mens I spiller, skal I skrive hvilke personer i støder på. Det kan være historiske personer, eller personer som er vigtige for historien. I skal også skrive ned hvad I oplever. Det kan være opdagelser, milepæle, eller lignende. Til sidst skal I også skrive ned, hvis I støder på elementer I kan genkende.

4. del – Reality Check
Eleverne skal nu i gang med overførselsdelen. De skal lave et sammenligningsskema med virkeligheden. Selve skemaet bør du selv designe, så det passer til spillet – Jeg har vedhæftet et par eksempler nedenfor. Formålet med dem er egentlig blot at skabe en simpel ramme til eleverne. Jeg ynder at udlevere mine digitalt.

Eleverne bør kunne løse opgaven på 1-2 lektioner inklusiv en kort præsentation/gennemgang på klassen. Dette sammenligningsskema fungerer også som din evaluering.

Du er nu klar til, at gå i gang med emnet som du “plejer”. Dog kan Reality Check åbenlyst bruges som introopgave til et videreforløb, hvor spillet fortsat er omdrejningspunktet.

Advertisements