Endnu et undervisningsforløb er klar. Der er tale om spillet Banished, et udfordrende ressourcespil, som er tilgængelig til PC.

I Banished starter du ud som en lille gruppe forviste landsbyboere, som skal bygge en ny landsby op. Rent historisk befinder vi os nogle år tilbage, hvor den vildeste teknologi er udviklingen af jern.

For at bygge byen op, skal du sætte disse indbyggere i arbejde. Nogle af dem skal finde ressourcer, værende sten, jernmalm, kul eller træ, mens andre skal udnytte ressourcerne, eksempelvis ved at bygge nye huse. Indbyggerne sørger selv for, at næste generation kommer på bane, såfremt der er huse nok til det og når de er gamle nok, finder de også selv ud af at dø.

Spillet er ret svært og populært sagt, kan du ikke vinde spillet. Der er til gengæld rigtig mange måder at tabe spillet på. Den primære måde, hvorpå du taber er, at miste alle dine indbyggere. Det kan de gøre fordi de dør, enten af sygdom, kulde, hunger, katastrofer, osv. Opgaven er altså, at undgå alle disse.

Forløbet er bygget op i retning af, at eleverne skal producere en guide til spillet med et bestemt fokuspunkt. Der er ikke tale om et egentligt fag, men kan sagtens være tværfagligt, hvor historie er et bærende fagligt element.

Jeg vil tage fat i spillet i en video, indtil da, vil jeg foreslå, at du hopper på YouTube og søger på Banished Gameplay eller Let’s Play, for at finde noget brugbart.

banishedcenter.png

Forløbet – 7.-9. klasse

Introduktion
For forløbet er der følgende læringsmål:

 • Eleven vil blive bekendt med vitale behov.
 • Eleven bliver i stand til, at strukturere ressourcer
 • Eleven kan handle på spillets problemstillinger
 • Eleven får bedre overblik, særligt i pressede situationer

Forløbet er primært henvendt til understøttende undervisning, fagdage, emneuger, m.v. og er særligt velegnet til spilsessioner af flere timer ad gangen.

Slutproduktet – og evalueringen – består i en video, produceret i grupper, hvor eleverne laver en guide med fokuspunkt i ét af spillets elementer.

Forud for undervisningen, skal eleverne inddeles i sparringsgrupper på 3 eller 4 elever. Det er i disse grupper, at de skal lave det endelige produkt, ligesom de skal snakke og arbejde sammen undervejs.

Forløbet er bygget således, at det virker som “copy-paste”. Du kan altså som lærer kopiere det og give det til dine elever – Bemærk dog, at tekst i kursiv er henvendt til dig som underviser. Det hele forudsætter at eleverne har installeret Banished på de maskiner de har tilgængelige. Det findes på GOG.com eller Steam

Til eleven
Du skal nu igang med, at spille Banished. Banished er et ressourcespil, som sætter dine strukturelle evner under pres. Det er et strategispil og du skal ikke tænke på ret meget historie eller lignende. Spillet kan ikke rigtig vindes – men sagtens tabes. Hvis du skulle tabe undervejs, så fat mod! Bare start op igen – du skal nok nå i mål!

GAMING – “Godt i gang” – Individuelt (~90 minutter)
Start spillet og start “Tutorials”. I første omgang skal du spille “Get started” og ellers tage den fra en ende af her. Det er vigtigt, at du skriver ned undervejs, eventuelt hvor man finder hvilke menuer, m.v.

Sparring – “Introduktion” –  Sparringsgrupper (~30 minutter)
I samles nu i jeres sparringsgrupper. Her skal I åbne et dokument i Google Docs, som I kalder: “Banished – reflektioner”. Dokumentet skal I bruge hele tiden og virker som jeres logbog.

Drøft følgende spørgsmål og lav noter til drøftelsen i logbogen.

 • Hvad bliver svært i spillet?
 • Hvordan får man lettest overblik?
 • Hvad er det vigtigste i spillet?

Multi – “Hvad sker der?” – Hele klassen (~30 minutter)
I skal nu samles på klassen for at snakke om hvad det er for elementer i spillet der er svære, vigtige og hvordan man får det letteste overblik.

Alle svarene samler I, i en form for liste, brainstorm el.lign. til ophæng i klassen under hele spilforløbet

GAMING –  “De første år” – Individuelt (~120 minutter)
Start spillet igen og start nu et nyt spil. Du skal starte på “Hard” sværhedsgraden. Bemærk, det udelukkende er et spørgsmål om ressourceudgangspunktet.

Du skal spille de første 6 år af spillet. Sæt spilhastigheden til maksimalt 5x.

Undervejs skal du skrive ned, hvilke udfordringer du støder på.

Hvis du bliver færdig med de 10 år før tiden er gået, kigger du over skulderen hos dine sparringspartnere.
Skulle katastrofen indtræffe og du ikke når så langt, så starter du bare igen. Når tiden er gået, samles I til næste opgave:

Sparring – “Hvad har vi lært?” – Sparringsgrupperne (~45 minutter)
Åbn jeres dokument med logbogen og skriv nu noter til jeres snak om følgende punkter:

 • Beskriv de tre største udfordringer i teamet. Diskutér hvorfor netop de udfordringer er værst.
 • Kom med løsningsforslag til ovenstående.

GAMING – “Det perfekte samfund” – Individuelt (~15o minutter)
I denne session skal du tage udgangspunkt i, at få din by til at fungere. Snak løbende med dine sparringspartnere, så du undgår at fejle helt, eller miste tålmodigheden. Husk på, at spillet er svært! Sæt hellere farten ned og sørg for, at alt sidder i skabet, end haste afsted og fejle halvvejs.

Sparring – “Produktfastsættelse” – Sparringsgruppen (~60 minutter)
I jeres logbog skal I nu lave en plan for jeres slutprodukt. Slutproduktet skal være en videoguide, hvor I alle deltager. Videoguiden kan indeholde spilmateriale, som i kan optage med et skærmoptagelsesprogram, eventuelt det indbyggede i nvidias Geforce Experience, Fraps, eller lignende. Til at redigere, kan I gratis downloade og bruge HitFilm Express 4.

Guiden skal have et fokuspunkt fra spillet. I logbogen skal I altså skrive følgende:

 • Hvilket fokuspunkt vil vi have? Det kan være handel, overlevelse, ressourceindhentning, el.lign.
 • Hvordan skal vi lave guiden? Det åbenlyse er videomateriale fra elevernes spilsessioner, sammen med speak eller kameraoverlay af eleverne.
 • Hvem filmer hvad?
 • Hvad er vigtigt?

GAMING – “Vis din verden” – Individuelt (~180 minutter)
Så er det tid til, at producere materiale til videoguiden. I har fundet jeres fokuspunkt, så herfra arbejder du med, at få dit spil til, at fungere, så du kan guide andre i den rigtige retning.

Sparring – “Slutproduktet” – Sparringsgrupperne (~120 minutter)
I skal i gruppen nu færdiggøre jeres videoguide til Banished. Husk jeres fokuspunkt, m.v.

Filmen skal være fyldestgørende – i hvert fald 3 minutter lang. Brug YouTube som inspiration, uden at kopiere deres indhold.

Filmen skal afleveres sammen med logbogen.

God fornøjelse.

Evaluering

Som en del af evalueringen, skal eleverne aflevere både filmen og logbogen. I logbogen skal reflektionerne naturligvis være til stede og det skal være tydeligt, at eleverne har været omkring spillets indhold.

Filmens kvalitet kan i nogen grad valideres ved, at bruge den til andre elever og se hvorvidt de fanger indholdet. Man kan altså forlænge forløbet, hvor man “bytter” forløbsvideo med forskellige fokuspunkter, efterfulgt af en GAMINGsession og slutteligt en reflektion over om  man kunne forstå indholdet af videoen man blev tildelt.

Rigtig god fornøjelse med forløbet!

Advertisements