UNDERVISNINGSFORLØB!

Det første egentlige, spiltestede, komplette, konkrete undervisningsforløb fra GAMING as in LEARNING projektet.

I går skrev jeg om, hvilke tanker som har ligget bag undervisningsforløbet og i dag er det her altså! Undervisningsforløbet har været færdig i noget tid, men altså først gennemtestet og offentliggjort nu.

Nedenfor finder du undervisningsforløbet i HTML format, men du kan også downloade forløbet som PDF, nederst på siden.

BEMÆRK – Det er elevdelen som er helt og aldeles offentlig tilgængelig – Kunne man tænke sig delen med udviklingskommentarerne til – og dermed facit til enkelte af opgaverne, så kontakter man bare GAMING as in LEARNING, så får man den.

Årsagen til, at den ikke bare ligger frit tilgængeligt, er egentlig for at gøre det svært at tage for meget inspiration i svarene.

Introduktion:

I Uncharted-serien, som er lavet eksklusivt til Playstation 3 og 4, møder vi Nathan Drake som er vores hovedperson, der gennem de 5 spil der findes i serien tager på eventyr. Historien i spilserien er af mange sammenlignet med Indiana Jones og kombinerer da også humor, action, historie og eventyr. Spillene er meget anmelderroste og er alle bygget op på nogenlunde samme måde.

I dette undervisningsforløb tager vi fat i det første spil i serien. I løbet af undervisningsmaterialet tager vi fat i andre danskfaglige discipliner – artikelskrivning, videoproduktion, analyse, m.v..

Spillet fungerer som det bærende elementer, i samme grad som en roman ville gøre det. Undervisningsmaterialet lægger op til, at man arbejder under temaet “Ud i verden”. I den forbindelse kan man supplerer med andre materialer, eventuelt for at differentiere til der bogligt stærke elever.

Uncharted – Drake’s Fortune
Teachers Skill level required – Newbie
Platform – Playstation 3, Playstation 4
Students skill level required – Newbie → Expert
Gametime – 8-10hours
Total time – 15-20hours

Læringsmål:

Undervisningsforløbet med Uncharted: Drake’s Fortune som omdrejningspunkt har til formål, at lære eleverne følgende:

 • Eleverne bliver bekendt med Computerspil som narrativ
 • Eleverne kan lave en sandsynliggjort meddigtning.
 • Eleverne kan skrive en artikel
 • Eleverne kan lave små videoproduktioner
 • Eleverne kan samarbejde gennem kommunikation
 • Eleven kan bruge elementære begreber fra danskundervisningen i en anden sammenhæng.

Forenklede Fælles Mål:

Læsning:

 • Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten
 • Eleven kan forstå komplekse tekster

Fremstilling:

 • Eleven kan fremstille større multimodale produktioner
 • Eleven har viden om virkemidler, grafisk design og efterproduktion
 • Eleven kan layoute tekster, så det fremmer kommunikationen
 • Eleven har viden om formidlingsformer

Fortolkning:

 • Eleven kan fortolke egne og andres fremstillinger af identitet i tekster
 • Eleven har viden om identitetsfremstillinger.
 • Eleven kan vurderer teksters form

Kommunikation:

 • Eleven kan argumentere og informere
 • Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog
 • Eleven kan bruge kroppen som udtryk
 • Eleven har viden om digitale teknologiers kommunikationsmuligheder
 • Eleven har viden om sammenhængen mellem digitale teknologier og kommunikation.

Før du begynder:

Historien kort – Uncharted: Drake’s Fortune handler om Nathan Drakes jagt på skatten som hans påståede forfader Sir Francis Drake (Der i øvrigt er en ikke-fiktiv person) skulle have efterladt ved et sunkent skib. Det viser sig imidlertid at der her kun findes en dagbog af Sir Francis Drake som leder sporet til El Dorado og den sagnomspundne skat.

På sin vej til El Dorado møder Nathan og hans to kompaner modstand i form af nogle pirater ledet af en bagmand som også har set sig lun på El Dorado. Både piraterne og Drake skal bruge oplysninger de andre er i besiddelse af og gennem spillet bliver vi præsenteret for mange konfrontationer de to grupper imellem.

Det hele ender efter 22 kapitler, hvor Drake og modstanderen Navarro står i det endelige opgør.

Metode – Eleverne deles i squads á 3. Grupperne kan laves tilfældigt. Eleverne skal benytte “Tænk højt” i løbet af spilsessionerne.

Spillet har nogle sværhedsgrader. Det anbefales at der spilles på “Let”, da formålet med dette forløb er fortællingen mere end spillet. Sværhedsgraden kan imidlertid være afgørende, ift differentiering af gamervante elever.

“Tænk højt” er en metode, hvor eleven som spiller sætter ord på sine handlinger i spillet og fortæller de andre i gruppen hvad årsagen til hans/hendes handlinger er.

I gruppen med 3, er det afgørende at eleverne skiftes i hver spilsession på mere end 30 minutter.

Der skiftes mellem spilsessioner, opgaveløsning, læsning og mere opgaveløsning.

Elevdel (Med lærerkommentarer):

Introduktion – Gaming session
(15 minutter, ingen skift) –

Se første cutscene og spil første kapitel – Indtil næste cutscene

– Sæt nu spillet på pause.

Introduktion – Objective session
(30 minutter) –

I er blevet kastet ud i det – det kalder man in medias res.

I har nu mødt to figurer i spillet som I skal bruge rigtig meget tid sammen med.

Nu skal I gøre jer nogle overvejelser om hvem de figurer er.

 • Snak i gruppen om hvad I tror der er gået forud for den scene i lige har spillet. Brug 10 minutter på det og bliv enige om en sandsynlig historie.
 • I skal nu i klassen fortælle jeres historie til de andre squads.

Når I har snakket sammen i klassen, sætter I jer i squad igen:

 • Er jeres historier i klassen ens, eller forskellige?
 • Prøv at snak om i gruppen, hvorfor de mon er det.
 • Skriv lidt ned, så I kan snakke om jeres forhistorie samt argumenter herfor senere i forløbet.

Eventyret starter – Gaming session
(100 minutter, skift mellem hvert kapitel) –

Spil frem til og med kapitel 7.

Miljø – Objective session
(30 minutter) –

I gruppen skal I gøre jer overvejelser om omgivelserne

Skriv en kort beskrivelse af miljøet og overvej følgende:

 • Hvor er vi henne?
 • Hvem hører normalt hjemme I sådan et miljø?
 • Er det et fjendtligt eller venligt miljø? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Virker miljøet sandsynligt for en historie som Uncharted: Drake’s Fortune – Hvorfor/Hvorfor ikke?

Relationer – Gaming session
(60 minutter, skift mellem hvert kapitel) –

Spil fra kapitel 8-10

Aktantmodellen – Objective session
(60 minutter) –

Der er nogen som mener at aktantmodellen er god til eventyr – Og man kan godt kalde Uncharted: Drake’s fortune for et eventyr.

Derfor skal I nu bruge aktantmodellen som udgangspunkt for at analysere spillets første ti kapitler.

Aktantmodellen – som I finder nedenfor, har 6 punkter. Den har fokus på en histories personer og deres forhold til hinanden.

Mens punkterne nedenfor er beskrevet med eksempler fra et eventyr, skal I naturligvis komme med jeres bud på hvordan elementer og karakterer fra spillet kan indgå i de 6 punkter. Husk at argumentere for jeres valg og forklar hvorfor det  lige netop er de elementer eller personer I har valgt til hvert af punkterne.

 • Udfyld derfor nedenstående aktantmodel med eksempler fra Uncharted: Drake’s Fortune.
 • Argumenter for jeres valg nedenunder.

aktant.png

Subjekt
– Her har vi vores hovedperson. Det kunne være Klods-Hans, eller Aladdin.

Objekt
– objektet behøver faktisk ikke, at være en person. Det kan godt være – ja, et objekt. Der er tale om hovedpersonens MÅL. Prinsessen er et klassisk eventyr-objekt.

Modstander
– Den “onde”. Fjenden. Kan være en ond troldmand/kvinde, trolde, kæmper, hvad som helst.

Hjælperne
– vores hovedpersons venner, eller hjælpende hænder. Det kan være Timon og Pumba fra Løvernes Konge.

Giver
– Giveren er den eller det som ender med at give objektet til vores modtager.

Ingen vej tilbage – Gaming session –
(120 minutter, skift mellem hvert kapitel)

Spil kapitel 11-15

Reportage – Objective session
(120 minutter)

Elana er jo journalist og følger egentlig Drake for at lave en historie.

Det er nu jeres opgave! I skal lave en reportage fra begivenhederne i spillet. I må vælge et enkelt kapitel at tage udgangspunkt i, men I kan også tage hele forløbet indtil nu og lave reportagen ud fra dette.

I har to valgmuligheder –

 • Lav reportagen som en film (Max varighed af 3 minutter)

eller

 • lav reportagen som en artikel til et videnskabsmagasin.

BEMÆRK! – Efter spillet skal I gøre det igen, så overvej jeres valg.

Gameplay – Gaming session
(20 minutter, ingen skift)

Spil til kapitel 16

Gameplay – Objective session
(45 minutter)

Beskriv gameplayet. Et spils gameplay er praktisk talt hvordan spillet virker. Hvilke ting skal man, hvordan gør man det og er det let/svært at gøre?

Følgende er eksempler på hvilke spørgsmål der kan hjælpe til, at beskrive gameplayet:

 • Hvordan bevæger man sig?
 • Hvordan kan man interagere med objekter?
 • Er der en bestemt retning man skal i?

Det er ikke en udtømmende liste, så find meget gerne på flere.

Sidequest
(15 minutter)

Diskuter i gruppen hvordan man gennem gameplayet kan ændre på spillets udtryk og lave ændringer til spillets handling. Skriv en kommentar med disse betragtninger.

Spilgenre – Objective session
(15 minutter)

Nu har I spillet meget af spillet.

 • Lav en søgning på spillet online – Hvilken genre beskrives spillet som? – Action-Adventure
 • Prøv at give jeres bud på om det er og hvorfor det er den korrekte genre, eller om der måske er en som passer bedre til spillet.

En ny fjende – Gaming session
(20 minutter, ingen skift)

Spil kapitel 17

Mystik – Objective session
(30 minutter)

I kapitel 17 tager fortællingen en helt ny drejning og der kommer en ny fjende til spillet.

 • Lav en beskrivelse af denne nye fjende. Kom blandt andet ind på følgende:
  • Hvor kommer de fra?
  • Hvem tror I de er?

Lav en kort skriftliggørelse, så I kan diskutere det på klassen.

Det sidste stræk – Gaming session
(100 minutter, skift mellem hvert kapitel)

Spil Kapitel 18-22

Det var spillet, der fortæller om Nathan Drakes første kendte eventyr.

Miljø 2.0 – Objective session
(20 minutter)

Efter I var kommet godt ind i spillet blev I også bedt om at skrive en kort miljøbeskrivelse. Siden da er miljøet ændret – eller i hvert fald blevet mere nuanceret.

 • Lav en “opdateret” miljøbeskrivelse, hvor I med en anden skrifttype, eller lignende tydeliggør tilføjelser I jeres dokument.

Personkarakteristik – Objective session
(60 minutter)

Nu har du mødt en række personer:

Nathan, Elana, Sully, Eddy, Navarro og Roman.

Det er nu tid til, at lave en personbeskrivelse af dem alle.

Først deler du dem op i de to hovedgrupper – Gode og Onde

Herefter beskriver du de GODEs negative sider, mens du beskriver de ONDEs positive kvaliteter.

Personbeskrivelsen skal udføres i nedenstående skema.

De gode
eks. Nathan Drake
eks. Egoistisk
De onde
eks. Roman
eks. Sætter folk i arbejde.

Introduktion 2.0 – Objective session
(30 minutter)

Efter I havde spillet frem til første cutscene i spillet lavede I et bud på hvad Elena og Nathan havde været igennem forud for spillets start.

Tag den frem igen og diskutér følgende i jeres squad:

 • Er det stadig en sandsynlig forhistorie?
 • Har noget i historien ændret jeres opfattelse af hvordan de kender hinanden – og kendte hinanden før?
 • Hvis I skulle inkludere de andre 4 store figurer fra spillet (Sully, Roman, Eddy og Navarro), hvordan ville de så passe ind I jeres forhistorie?

Reportage 2.0 – Objective session
(120 minutter)

Kan du huske opgaven, hvor du midt inde i spillet skrev en artikel eller lavede en videoreportage?

Nu er det tid til at lave en opfølger – Der er sket MEGET siden spillets mellemstykke og det er nu tid til, at lave fortsættelsen.

Derfor

Lavede du en video før – så laver du en video igen.

Skrev du en artikel – Så gør du også det nu.

Main objective session
(240 minutter)

TEMA: Ud i verden

Uncharted – Eller Uudforsket handler jo i virkeligheden om eventyr og om at komme ud for at se verden.

Det er en drøm som mange unge mennesker også har! Man mangler bare lige pengene – På samme måde som Nathan Drake gjorde inden Elana kom ind i billedet.

De drømme er der også mange reklamer der kigger på. Nu skal vi kigge på reklamer, drømme og Uncharted.

Se videoen fra Danske Spil – “SWAG” (https://www.youtube.com/watch?v=moOtpxsIktg)

 • Hvem er målgruppen for filmen?
 • Lav en kort analyse i jeres squad, hvor i diskuterer VIRKEMIDLER og BUDSKAB i filmen.
 • Saml op i klassen –
  • Hvilke virkemidler bruger de?
  • Hvordan hænger de sammen med målgruppen?

Nu er det tid til, at lave den afsluttende Uncharted: Drake’s Fortune opgave, hvor vi kombinerer filmen fra Danske Spil med Nathan Drake.

I skal lave en drejebog – Det kan man eksempelvis gøre via Pixton på Skoletube –

Drejebogen skal have samme overordnede ramme som filmen fra Danske Spil. Indholdet skal derimod ændres.

 • I skal lave en drejebog, hvor lottokuponen tilhører Nathan Drake.

Du finder tankerne bag her –

Du finder PDF-udgaven her – Uncharted: Drake’s Fortune

< TIL FORSIDE

Advertisements